secretbeing

179 tekstów – auto­rem jest sec­retbeing.

War­to po­cier­pieć dla szczęścia na­wet jeśli po­tem ono trwa tyl­ko 5 minut. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 grudnia 2013, 00:17

Dob­rze jest mieć świado­mość, że są wokół nas ludzie, którym wys­tar­cza to, że budzą się ra­no obok swo­jego naj­większe­go szczes­cia, i są za to po pros­tu wdzięczni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2013, 23:14

Jak to dob­rze, że między naszy­mi "mądry­mi" po­mysłami, a wciela­niem ich w życie jest jeszcze cała noc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 sierpnia 2013, 01:04

Brak am­bicji jest jak nadzieja na lep­sze jut­ro, nic się nie dzieje dopóki nie zacznie Ci zależeć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 lutego 2013, 20:27

Po­cie­szająca jest świado­mość, że są na świecie ludzie, którzy Two­je czar­no białe życie po­kolo­rują na­wet mając tyl­ko ołówek w rękach. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 grudnia 2012, 00:59

Niektórzy marzą o tym by ich je­dynym prob­le­mem było wyłącznie włas­ne jestestwo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 grudnia 2012, 15:55

Bóg jest dla tych, którzy chcą aby był, a nie dla tych, którzy tyl­ko po­kazują, że go szukają. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 grudnia 2012, 15:40

Chy­ba naj­większą iro­nią, jaką może nam dać życie, to jed­ne­go dnia zna­leźć miłość życia, a dru­giego umrzeć. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 listopada 2012, 08:16

Dziw­ne usłyszeć jak ktoś mówi do Ciebie tak jak Ty kiedyś miałeś zwyczaj mówić ko­muś in­ne­mu- ko­muś ważnemu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2012, 00:20

Niekłama­na "świętość" i błędy ludzi będących mis­trza­mi szyb­kich zbliżeń. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2012, 16:34

secretbeing

"Jestem jedną z tych złych rzeczy, które przytrafiają się dobrym ludziom" Oryginalna w każdym calu swego marnego jestestwa

Zeszyty
  • Secretbeing thinks – Bo, trze­ba za­pamięty­wać słowa, które kiedyś mogą się w życiu przy­dać...;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

secretbeing

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność